Contuzie

Ortopedie și traumatologie

Doctori care au tratat ContuzieDr. Claudiu-Daniel Chitea Cluj Napoca, Promedical Center
Dr. Dan Laptoiu Bacau, Clinica Dr. Chelariu