Informare prelucrare date cu caracter personal conform regulament 679/2016

S.C. FLYING BITS S.R.L. cu sediul în Sector 6, București, Str. Bozieni, Nr. 4, Bl. 834, Sc. B, Et. 1, Ap. 65, înregistrată la registrul Comertului sub Nr. J40/6414/2006, cod unic de inregistrare RO18593164, denumită în continuare OPERATOR sau DoctorBun.ro, reprezentată legal de Domnul Teodor Mincu, in functia de Administrator.

În calitate de operator de date cu caracter personal vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR sau Regulamentul) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Art. 1. Funcții ale website-ului Doctorbun.ro prin care se colectează informații:

 • "Scrieți o opinie" - este funcția prin care un vizitator poate publica pe DoctorBun.ro opinia sa despre experiența medicală avută cu un medic. Pentru a utiliza această funcție, vizitatorul trebuie fie să-și creeze un cont în site, fie să dea click pe un link de activare ce i se va trimite la o adresă de email aleasă de el.
 • "Cereți programare" - este funcția prin care un vizitator poate cere o programare pentru un anumit medic. Această cerere poate fi transmisă direct medicului sau instituției în care acesta activează. Pentru a utiliza această funcție, vizitatorul trebuie fie să-și creeze un cont în site, fie să dea click pe un link de activare ce i se va trimite la o adresă de email aleasă de el.
 • "Trimiteți un mesaj" - este funcția prin care un vizitator poate scrie un mesaj ce va fi trimis direct catre un anumit doctor. Pentru a utiliza această funcție, vizitatorul trebuie să-și creeze un cont în site.
 • "Formular de contact" - este funcția prin care un vizitator poate trimite mesaje persoanelor care administrează Doctorbun.ro

Art. 2. INFORMATII COLECTATE:

 • Art. 2.1. DoctorBun.ro prelucrează următoarele date cu caracter personal:
  • 2.1.1. Date colectate de la pacienți (efectivi sau eventuali) ori doar vizitatori înregistrați ai site-ului:
   • a) Informații la înregistrarea contului de utilizator (pacient/vizitator):
    • i) Nume
    • ii) Prenume
    • iii) Adresa E-mail
    • iv) Parola;
   • b) Date necesare utilizării funcției "Cereți programare":
    • i) Nume
    • ii) Prenume
    • iii) Telefon
    • iv) E-mail
    • v) Simptome
    • vi) Mesaj
    • vii) Data programarii
    • viii) Unitatea medicala
   • c) Date necesare utilizării funcției "Scrieți o opinie":
    • i) Nume
    • ii) Prenume
    • iii) Vârsta la care ați fost tratat(ă)
    • iv) Boala/Afecțiunea pe care ați tratat-o
    • v) Povestiți experiența avută cu acest doctor
    • vi)Experiența avută cu doctorul
    • vii) Email
    • viii) Calificativ: Accesibilitate/Disponibilitate
    • ix) Calificativ: Cum apreciați comunicarea cu doctorul
    • x) Calificativ: Cum apreciați acuratețea diagnosticului și eficacitatea tratamentului prescris
    • xi) Calificativ: L-ați recomanda unui prieten sau unei rude
    • xii) Calificativ: Cum apreciați onorariul serviciului medical
   • d) Date suplimentare necesare utilizării funcției "Scrieți o opinie" în cazul unor opinii negative:
    • i) document oficial care să ateste calitatea dumneavoastră de pacient în raport cu doctorul respectiv;
   • e) Date necesare utilizării funcției "Trimiteți un mesaj":
    • i) Nume
    • ii) Prenume
    • iii) Adresa E-mail
    • iv) Parola
    • v) Subiectul mesajului
    • vi) Conținutul mesajului
   • f) Date necesare utilizării funcției "Formular de contact":
    • i) Nume
    • ii) Prenume
    • iii) Adresa E-mail
    • iv) Subiect
    • v) Mesaj
  • 2.1.2. Date colectate de la doctori pentru crearea contului:
   • a) Necesare creării contului:
    • i) Nume
    • ii) Prenume
    • iii) E-Mail
    • iv) Parola
    • v) Telefon
    • vi) Grad
    • vii) Specializarea
    • viii) Data nașterii
    • ix) Țara
    • x) Județul
    • xi) Localitatea
    • xii) Unitatea medicală
   • b) Opționale creării contului:
    • i) Abreviere
    • ii) Titulatura
    • iii) Titlu universitar
    • iv) Competențe
    • v) Anul absolvirii
    • vi) Secția unității medicale

Art. 3. SCOPUL SI MOMENTUL PRELUCRARII DATELOR:

 • Art. 3.1. Scopul prelucrării datelor menționate mai sus (Art. 1) este inițierea, stabilirea, menținerea sau reluarea relației comerciale între noi, ca Operator, și dumneavaoastră ca persoana juridică / fizică (ca potențial beneficiar sau beneficiar) fie având calitatea de simplu utilizator, pacient sau doctor.
 • Art. 3.2. Concret, DoctorBun.ro prelucrează datele cu caracter cu caracter personal pentru a:
  • a) Datele de la Art. 2.1.1. a) sunt prelucrate pentru crearea contului de utilizator necesar accesarii funcțiilor site-ului cum ar fi:
   • "Scrieți o opinie"
   • "Cereți programare"
   • "Trimiteți un mesaj"
  • b) Datele de la Art. 2.1.1. b) și c) sunt necesare pentru utilizarea funcțiilor:
   • "Cereți programare"
   • "Scrieți o opinie"
  • c) Datele de la Art. 2.1.1. d) sunt necesare pentru publicarea pe site-ul doctorbun.ro a unor recenzii/opinii negative ca urmare a interacțiunii dintre dumneavoastră în calitate de pacient și doctorul la care se referă recenzia/opinia. Aceasta este o măsură de siguranță pentru protecția imaginii și reputației doctorului în cauză;
  • d) Datele de la Art. 2.1.1. e) sunt necesare pentru utilizarea funcției “Trimiteți un mesaj”;
  • e) Datele de la Art. 2.1.1. f) sunt necesare pentru transmiterea de întrebări sau observații către personalul care administrează Doctorbun.ro;
  • f) Datele de la Art. 2.1.1. a) (în afară de adresă e-mail care rămâne privată) și c) vor fi publicate pe site ca parte a funcției “Scrieți o opinie”;
  • g) Datele de la Art. 2.1.1. d) nu vor fi făcute publice.
  • h) Datele cu caracter personal vor facilita legătura între pacienți și vizitatori, pe de o parte, și doctori / unități medicale pe de cealaltă parte;
  • i) Dezvolta funcții ulterioare site-ului. Toate datele vor fi prelucrate fără depășirea scopului sau a modului în care sunt făcute publice.
  • j) Asocierea dintre notele și recenziile/opiniile utilizatorilor/pacienților la doctorii astfel recenzați.
  • k) Datele de la Art. 2.1.2. a), sunt folosite pentru crearea și publicarea pe site a profilului medical al doctorului în cauză. Nu toate informațiile sunt obligatorii de afișat în pagina aferentă profilului, excepție fac: data nașterii, număr telefon, e-mail, fotografii pentru galeria foto, Chiar și așa, unele informații sunt obligatorii de trimis, pentru verificări de siguranță, dar nu vor fi publicate pe site.
  • l) Datele de la Art. 2.1.2. b) sunt folosite pentru completarea profilului doctorului în cauză pe pagina de profil asociată contului său și nu sunt obligatorii. Este opțional dacă doriți să trimiteți aceste informații.
  • m) Îndeplinirea unor obligații legale, dacă acestea există, la cererea instituțiilor și autorităților competente, sau automat dacă legea prevede expres astfel de obligații;
 • Art. 3.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai după ce ați fost înștiințat în legătură cu drepturile de care beneficiați dar și grija noastră pentru protecția datelor cu caracter personal.
 • Art. 3.4. Momentul inițial al prelucrării este cel în care ne oferiți informațiile menționate în Art. 2.
 • Art. 3.5. Prin ‘Prelucrare’, în acest caz, ne referim la: colectare, înregistrare, stocare, consultare, ștergere.

Art. 4. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII:

 • Art. 4.1. Conform Regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal temeiul legal al prelucrărilor noastre este :
  • a) Art. 6 Lit. A din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 2. conform scopurilor de la Art 3.2. Literele a - l din prezenta Informare;
  • b) Art. 6. Lit. C din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 2. conform scopului de la Art. 2.2. Litera l din prezenta informare;
 • Art. 4.2. Completând orice formular din site confirmați că ați citit și că vă dați acordul expres pentru prelucrările datelor cu caracter personal de la Art. 2. conform scopurilor menționate la Art. 3.2. Literele a - l din prezentul Acord, conform temeiului legal menționat la Art. 4.1. Lit. a;
 • Art. 4.3. În ceea ce privește Consimțământul menționat la Art. 4.2. , vă informăm că, conform Art. 7.3. din Regulament, acesta poate fi retras oricând. Acesta poate fi retras la fel ușor precum a fost oferit, printr-o simplă cerere scrisă transmisă prin email pe adresa de email menționată la Art. 8.
 • Art. 4.4. În privința consimțământului furnizat, în special în privința datelor furnizate menționate în Art. 2.1. b) v), 2.1. c) legate de sănătatea dumneavoastră, sunteți de acord în mod expres ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate conform acestui acord.

Art. 5. DISEMINARE/DIVULGARE:

 • Art. 5.1. Cu excepția situațiilor în care trimitem informațiile oferite doctorilor / unităților medicale pe care dumneavoastră ați vrut să îi contactați sau la care ați dorit să faceți o programare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise sau puse la dispoziție niciunui terț față de relația noastră. De asemenea, datele pe care ați ales să le faceți publice, prin intermediul funcție “Scrieți o opinie” vor deveni publice. Veți putea retrage consimțământul în ceea ce ne privește iar noi vom șterge acele recenzii/opinii dar nu putem garanta că informațiile în cauză nu vor fi preluate de alte site-uri asupra cărorara nu avem control.
 • Art. 5.2. Singurul mod în care datele cu caracter personal oferite vor fi împărtășite altor terțe entități, fără ca acest lucru să fie conform acestei informari sau fără sa vă fie cerut acordul, este în cazul îndeplinirii unor obligații legale; Acestea vor fi furnizate numai la cererea expresă a autorităților/instituțiilor competente și automat numai în cazul în care legea ne obligă în acest sens.

Art. 6. RESPONSABILITATEA TRANSMITERII INFORMATIILOR

 • Art. 6.1. În momentul furnizării informațiilor menționate în această informare, dar și în cazul altor informații pe care le oferiți voluntar, confirmați faptul că aveți dreptul să acționati în calitate de reprezentant pentru beneficiarul produselor/serviciilor noastre sau, dacă este cazul, sunteți chiar beneficiarul (potențial sau efectiv).

Art. 7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI INFORMATII

 • Art. 7.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate pentru o perioadă de timp egală cu cea în care veți păstra contul dumneavoastră de utilizator / doctor în site-ul nostru. Pentru a îl dezactiva sau șterge vă rugăm să ne contactați cu o cerere scrisă pe adresa de e-mail trecută la Art. 8.
 • Art. 7.2. Aveti dreptul să aflați ce fel de date deținem despre dumneavoastră ca persoană vizată (dacă aveți această calitate), aveți dreptul să solicitați rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, aveți dreptul de opoziție asupra prelucrării datelor, aveți dreptul la portabilitatea datelor deținute de noi.
 • Art. 7.3. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost încalcate. Adresa web a autorității este : www.dataprotection.ro .
 • Art. 7.4. În lipsa informațiilor menționate în Art. 2.1. nu putem îndeplini scopurile pentru care ele sunt colectate. Ca exemple: nu putem asigura funcționalitatea site-ului, publicarea de opinii, trimiterea de mesaje, realizarea de programări, etc..
 • Art. 7.5. Nu există un proces decizional automat de prelucrare a datelor dumneavoastră care să producă efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă. În fapt, nu există niciun proces decizional automat de prelucrare și nici crearea de profiluri prin mijloace automate.

Art. 8. COMUNICARE

 • Pentru orice fel de informații, cereri sau lămuriri cu privire la prezenta informare, sau pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați în legătură cu prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuăm față de dumneavoastră vă puteți adresa printr-o cerere scrisă, pe adresa sediului nostru sau prin e-mail pe adresa contact@doctorbun.ro