Termeni si Conditii

Doctorbun.ro utilizează următorii termeni, cu semnificaţia de mai jos:

 • doctorbun = doctorbun.ro şi forum.doctorbun.ro, indiferent dacă sunt utilizate individual şi/sau împreună, precum şi persoana juridică care deţine/administrează/găzduieşte doctorbun şi oricare sau toate persoanele fizice care se află în relaţii de subordonare cu această persoană juridică ori pentru care persoana juridică răspunde în temeiul oricăror raporturi contractuale şi/sau declituale;
 • principiile doctorbun = acele direcţii care ghidează activitatea şi utilizarea doctorbun, respectiv responsabilitatea societăţii pentru sănătatea publică, libertatea de exprimare, cu limitele acesteia, respectarea drepturilor persoanelor şi exercitarea propriilor drepturi cu bună-credinţă şi conform dispoziţiilor legale;
 • obiectul doctorbun = medicii, unităţile medicale, serviciile medicale şi produsele medicale în sistemul de sănătate publică;
 • scopul doctorbun = să ofere informaţii despre obiectul doctorbun şi să asigure accesul utilizatorilor şi/sau membrilor la opiniile pacienţilor despre obiectul doctorbun;
 • interes public = ceea ce este în legătură directă sal indirectă cu orice aspect care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice;
 • informaţie = orice date, obiective, subiective sau medicale, indiferent de forma sub care se prezintă şi de sursa de unde provin, privind obiectul doctorbun
 • informaţie obiectivă = orice informaţie care poate fi verificată în realitatea existentă la un anumit moment;
 • informaţie subiectivă = orice informaţie care reprezintă o opinie personală sau o judecată de valoare;
 • informaţie medicală = orice informaţie bazată pe dovezi ştiinţifice existente la momentul respectiv în domeniul sănătăţii publice, indiferent de obiectul acestora;
 • pacient = persoana fizică sau juridică care a intrat într-un raport medical cu obiectul doctorbun şi care este utilizator şi/sau membru doctorbun;
 • medic = orice persoană care un titlu oficial de calificare în medicină şi care exercită profesia de medic într-o unitate medicală;
 • unitate medicală = orice instituţie/unitate publică sau privată care furnizează servicii medicale sau produse medicale;
 • serviciu medical = orice activitate medicală profilactică, curativă, de urgenţă ori de recuperare sau orice altă pretstaţie autorizată în domeniul sănătăţii publice, care se asigură prin instituţii/unităţi specializate;
 • produse medicale = orice produse, precum medicamente, dispozitive medicale, produse farmaceutice şi cosmetice, suplimente alimentare, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
 • utilizator = orice persoană fizică sau juridică care accesează doctorbun, indiferent de scopul şi durata accesării;
 • membru = orice persoană fizică sau juridică care îşi creează şi îşi activează un cont pe doctorbun, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • termeni şi condiţii doctorbun = acordul între doctorbun şi medici/unităţi medicale pe de o parte sau între doctorbun şi utilizatori/membri pe de altă parte, având ca obiect drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi;
 • modificare neautorizată = orice postare, modificare sau ştergere de informaţii şi orice altă operaţiune, indiferent de forma sub care se prezintă şi de sursa de unde provine, care se execută asupra doctorbun fără ştiinţa sau fără acordul doctorbun;

Doctorbun are dreptul şi/sau se obligă:

 • să deţină şi să-şi exercite drepturile de autor şi toate drepturile conexe pentru ideea aplicaţiei, modul de prezentare, elementele grafice şi orice alte elemente sau concepte care aparţin doctorbun;
 • să posteze şi să actualizeze periodic şi respectiv să permită postarea, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun, informaţii despre obiectul doctorbun, cu excepţia celor care încalcă principiile doctorbun şi/sau dispoziţiile legale;
 • să permită oricărei persoane crearea şi activarea unui cont, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să permită oricărei persoane care şi-a creat şi şi-a activat un cont, administrarea acestuia, potrivi termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să permită accesul utilizatorilor la toate informaţiile, cu excepţia celor pentru care este necesară dobândirea calităţii de membru;
 • să permită membrilor accesul la toate informaţiile, cu condiţia acceptării fără rezerve a termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să modifice oricând termenii şi condiţiile doctorbun, în acord cu noile situaţii care apar în activitatea şi utilizarea doctorbun;
 • să modifice oricând informaţiile postate, în scopul de a le pune în acord cu realitatea obiectivă, cu dovezile ştiinţifice, cu principiile doctorbun şi/sau cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • să folosească oricând în orice scop şi sub orice formă informaţiile postate, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • să suspende accesul la informaţii atunci când sunt necesare acţiuni pentru întreţinerea, up-gradarea, îmbunătăţirea sau corectarea doctorbun, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă şi fără vreo altă obligaţie;
 • să prelucreze cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele cu caracter personal care formează obiectul informaţiilor despre obiectul doctorbun;
 • să permită medicilor/membrilor exercitarea drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • să posteze anunţuri publicitare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în materia publicităţii;
 • să posteze trimiteri către alte site-uri/blog-uri/pagini, indiferent dacă acestea se află sau nu în legătură cu doctorbun;
 • să trimită periodic prin e-mail notificări periodice, sub forma unui newsletter, oricărei şi/sau tuturor persoanelor care deţin un cont, cu excepţia cazului în care aceste persoane îşi exprimă expres dezacordul în acest sens;
 • să permită trimiterea periodică prin e-mail de notificări comerciale din partea partenerilor comerciali, sub forma unui newsletter, oricărei şi/sau tuturor persoanelor care deţin un cont, cu excepţia cazului în care aceste persoane îşi exprimă expres dezacordul în acest sens;
 • să nu răspundă în nicio împrejurare pentru realitatea informaţiilor obiective, pentru conţinutul informaţiilor subiective şi pentru corectitudinea informaţiilor medicale;
 • să nu răspundă în nicio împrejurare pentru orice situaţie în care doctorbun este victima unei modificări neautorizate;

Medicii au dreptul şi/sau se obligă:

 • să aibă acces la toate informaţiile, cu excepţia celor pentru care este necesară dobândirea calităţii de membru sau cu condiţia acceptării fără rezerve a termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să-şi creeze, să-şi activeze şi să-şi administreze un cont, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să-şi exercite cu bună-credinţă drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • să solicite ştergerea informaţiilor care conţin date privind propria persoană, dacă acestea încetează să fie de interes public sau să fie exceptate de la necesitatea acordului titularului;
 • să posteze, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun, informaţii, cu excepţia celor care încalcă principiile doctorbun;
 • să folosească informaţiile cu bună-credinţă şi cu respectarea principiilor doctorbun şi dispoziţiilor legale;
 • să răspundă pentru realitatea informaţiilor obiective, pentru conţinutul informaţiilor subiective şi pentru corectitudinea informaţiilor medicale postate;

Unităţile medicale au dreptul şi/sau se obligă:

 • să aibă acces la toate informaţiile, cu excepţia celor pentru care este necesară dobândirea calităţii de membru sau cu condiţia acceptării fără rezerve a termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să-şi creeze, să-şi activeze şi să-şi administreze un cont, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să posteze, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun, informaţii, cu excepţia celor care încalcă principiile doctorbun;
 • să folosească informaţiile cu bună-credinţă şi cu respectarea principiilor doctorbun şi dispoziţiilor legale;
 • să răspundă pentru realitatea informaţiilor obiective, pentru conţinutul informaţiilor subiective şi pentru corectitudinea informaţiilor medicale postate;

Utilizatorii au dreptul şi/sau se obligă:

 • să aibă acces la toate informaţiile, cu excepţia celor pentru care este necesară dobândirea calităţii de membru;
 • să-şi creeze, să-şi activeze şi să-şi administreze un cont, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun, situaţie în care dobândesc calitatea de membru;
 • să folosească informaţiile cu bună-credinţă, cu respectarea principiilor doctorbun şi dispoziţiilor legale;

Membrii au dreptul şi/sau se obligă:

 • să aibă acces la toate informaţiile, cu condiţia acceptării fără rezerve a termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să-şi creeze, să-şi activeze şi să-şi administreze un cont, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun;
 • să-şi exercite cu bună-credinţă drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • să posteze, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun, informaţii, cu excepţia celor care încalcă principiile doctorbun;
 • să folosească informaţiile cu bună-credinţă şi cu respectarea principiilor doctorbun şi dispoziţiilor legale;
 • să răspundă pentru realitatea informaţiilor obiective, pentru conţinutul informaţiilor subiective şi pentru corectitudinea informaţiilor medicale postate;

Răspunderea Doctorbun

 • Toate informaţiile postate au caracter strict de informare şi nu angajează, în nicio împrejurare, răspunderea Doctorbun.
 • Doctorbun nu garantează realitatea informaţiilor obiective, conţinutul informaţiilor subiective şi/sau corectitudinea informaţiilor medicale postate.
 • Doctorbun va depune toate eforturile, dar nu-şi asumă nicio obligaţie în sensul de a verifica realitatea informaţiilor obiective postate, de a modifica conţinutul informaţiilor subiective postate sau de a expertiza informaţiile medicale postate, în scopul de a le pune în acord cu realitatea obiectivă, cu dovezile ştiinţifice, cu principiile doctorbun şi/sau cu dispoziţiile legale în vigoare.
 • Doctorbun nu răspunde pentru eventuala încălcare a unor drepturi de autor sau a unor obligaţii de confidenţialitate, prin postarea informaţiilor.
 • Doctorbun va depune toate eforturile, dar nu-şi asumă nicio obligaţie în sensul de a detecta şi de a anula eventualii viruși informatici sau orice alte surse distructive ataşate informaţiilor postate.
 • Doctorbun nu răspunde, în nicio împrejurare, pentru conţinutul site-urilor/blog-urilor/paginilor către care se face trimitere, indiferent dacă acestea se află sau nu în legătură cu doctorbun.
 • Doctorbun nu-şi asumă nicio obligaţie în sensul de a dezvălui identitatea surselor informaţiilor postate sau persoanelor care au postat informaţii, cu excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege.
 • Doctorbun nu garantează faptul că persoanele care postează informaţii sau care formează obiectul informaţiilor sunt în realitate ceea ce se pretind a fi ori au în realitate caracteristicile pe care pretind că le au.
 • Doctorbun nu garantează că accesul la informaţii, potrivit termenilor şi condiţiilor doctorbun se va face neîntrerupt, în siguranţă, fără erori sau că va îndeplini cerinţele sau pretenţiile persoanelor care postează informaţii, care formează obiectul informaţiilor sau care au acces la informaţii.
 • Doctorbun nu răspunde, în nicio împrejurare, pentru niciun prejudiciu, de orice natură, suferit de nicio persoană, în legătură directă sau indirectă cu informaţiile postate, cu accesul sau utilizarea acestora, cu drepturile oricăror persoane care postează informaţii, care formează obiectul informaţiilor sau care au acces la informaţii.