Petrescu Ana - Maria

Psihologie

Petrescu Ana - Maria

Psihologie


Titulatura: psiholog

Specializare: Psihologie

Alți doctori cu specializarea Psihologie

Psih. Danut Negru Brașov, Clinica 3PSY
Psih. Șimon Maria Diana Bucuresti, C.I.P. Psih. Șimon Maria Diana
Dr. Liviu Coman Sibiu, Policlinica Astra
Dr. Adrian Paler Bucuresti, Liveperson Inc .New York / AKH Wienna - New York,/ Wienna/Bucuresti
Psih. Cristina-Mihaela Stoian Bucuresti, C.I.P. Psih. Cristina Mihaela Stoian
Psih. Alexandra Ciucu Bucuresti, C.I.P. Psih. Ciucu Alexandra-Elena