Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”


Chișinău, județul Chișinău

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Chișinău, județul Chișinău


Țara: Republica Moldova

Județ: Chișinău

Localitate: Chișinău

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Doctori care activeaza în această unitate medicală

Secția Chirurgie