Dr. Popescu Nicolae

Medicină de familie

Drobeta Turnu Severin, Policlinica Sanatatea

CONSONANTIST PSYCHOSOMATICS

Dr.Nicolae Popescu,dr.Grigore-Alexandru Popescu
Consonantist Psychsomatics, Ed.Lambert, Saarbrucken, Germania, 2015

Doctorul Nicolae Popescu, medic primar de Medicină de Familie- cu preocupări științifice in domeniul psihosomaticii, încununate printr-o teză de doctorat având ca temă factorii psihosociali de risc pentru sănătate, specifici activității polițiștilor de frontieră - a editat alături de fiul său - de asemenea medic,chirurg, dr.Grigore -Alexandru Popescu, o carte semnal, de mici dimensiuni, cu privire la un mare medic savant român, încă insuficient cunoscut în patria noastră dar și în străinătate.
Este vorba despre medicul severinean Åžtefan Odobleja, a cărui uriașă personalitate științifică este, în prezent, amenințată de valul uitării, în ciuda dimensiunii internaționale a unei opere insuficient explorată datorită nu numai dimensiunii sale, cuprinzând 50.000 de pagini, dar și trecerii timpului de la data lansării ei inițiale (1938) , la Paris.
Lucrarea doctorilor Popescu a apărut în limba engleză în editura de cercetare academică ,,Lambert Academic Publishing” (LAP), Saarbrucken, Germania. Autorii au dorit a se face cunoscută întregii lumi, vasta operă a doctorului Åžtefan Odobleja,
,, Psihologia consonantistă”, care - prin caracterul său multidisciplinar și integrativ, datorat legii reversibilității (feedback-ului) și fenomenului de rezonanță - are valoare atât în prezent cât și în viitor.
Prin această contribuție editorială adresată lumii științifice internaționale sunt scoase în evidență aplicațiile în medicină ale operei lui Odobleja, ea putând fi echivalată de către cei doi autori cu un adevărat tratat de psihosomatică, având un titlu sugestiv ,,Psihosomatica consonantistă”, fiind astfel evidențiată contribuția doctorului Åžtefan Odobleja la conceptul actual de psihosomatică.
Această opinie a autorilor s-a bazat pe studiul lor de tip observațional care a investigat interrelațiile dintre psihosomatică și psihologia consonantistă.
Autorii au subliniat faptul că Åžtefan Odobleja (1902-1978), medic militar (devenit academician post mortem) a fost recunoscut tardiv pe plan internațional (1978) ca fiind părintele ciberneticii generalizate și creatorul psihociberneticii, meritând un loc cu totul deosebit în istoria ciberneticii dar și a psihosomaticii.
Psychologie consonantiste (880 pp), tipărită în limba franceză la Lugoj, în două volume, în anii 1938-1939, a fost difuzată prin „Librairie Maloine” din Paris.
în anul 1978 la Congresul internațional de Cibernetică și Sisteme de la Amsterdam, s-au aniversat 30 de ani de cibernetică și a fost lansată medalia ,,Norbert Wiener”. Cu această ocazie i s-a recunoscut lui Åžtefan Odobleja prioritatea mondială a ideii unei cibernetici generalizate, cu 10 ani înainte de N.Wiener, a cărui cibernetică este de fapt aplicația în tehnică a ciberneticii generale.
în opera sa vastă ,,Psihologia consonantistă”, utilizează nouă legi universale (echoivalenței, echilibrului, compensației, reacției, oscilației, reversibilității, inerției, consonsnței, transformării) având la bază fenomenul de rezonanță. Este primul care a încercat să aplice legea feedback-ului (legea reversibilității) în natură și societate, la cât mai multe domenii științifice: filozofie, biologie, psihologie, sociologie, economie politică, matematică și chiar medicină (psihoneurologia, psihofiziologia, psihopatologia, interpsihologia), ceea ce ne ajută să înțelegem mai ușor, interrelațiile dintre factorii biologici, psihologici și sociali, a conexiunilor dintre psihic și somatic, în practica medicinii psihosomatice, cu mult înaintea modelului bio-psiho-social al lui George Engel (1974).
Sintagma psihosomatica consonantistă ne ajută să descifrăm circuitul psiho-somato-psihic exprimat în plan psihofiziologic și clinic, în opera lui Åžtefan Odobleja.
Este notabil faptul că autorii acestei lucrări succinte, menită să atragă atenția lumii medicale - de fapt lumii științifice - internaționale, sunt printre cei mai marcanți și mai activi membri ai asociației științifice numită ,,Academia de Cibernetică și Sistemologie Åžtefan Odobleja”, reactivată la Drobeta Turnu-Severin de către ing.Åžtefan Odobleja jr.,președinte al Fundației ,,Åžtefan Odobleja”, fiul savantului, în a cărei componență se află o serie de personalități din lumea științelor medicale, filosofice, psiho-sociale, matematice, tehnice,etc. din țara noastră și străinătate. Obiectivele principale ale acestui for interdisciplinar sunt studierea în profunzime a operei lui Odobleja precum și difuzarea ideilor savantului în țară și peste hotare.

Prof.dr. Ioan Bradu Iamandescu