Doctori cu specializarea Ortopedie și traumatologie

Dr. Claudiu Prica
Ortopedie și traumatologie Craiova, Centrul Medical Regina Maria - Craiova