Dr. Victorita Bechir

Medicină de familie Drobeta Turnu Severin,
C.M.I. Dr. BECHIR VICTORITA

Dr. Victorita Bechir

Medicină de familie

Drobeta Turnu Severin, C.M.I. Dr. BECHIR VICTORITA


Țara: Romania

Județ: Caraș Severin

Localitate: Drobeta Turnu Severin

Unități medicale:

Specializare: Medicină de familie

Alți doctori cu specializarea Medicină de familie

Dr. Catuta Tulbure Reșița, C.M.I. Dr. Tulbure Catuta
Dr. Gabriela Ana Primicheru Caraș Severin, Cabinet Medical SIMED
Dr. Mirela Alina Pogonici Baltaneanu Caraș Severin, C.M.I. Dr. POGONICI MIRELA ALINA
Dr. Ioan Marcu Reșița, Marmara Tour
Dr. Florentina Stingu Reșița, Pur Medica
Dr. Emil Onea Reșița, C.M.I. Dr. Onea Emil